środa, 1 lipca 2020

Rezultaty z 4 - tego Memoriału Zygmunta Bogdziewicza

       W dniach 27-28.06.2020 na obiektach WKS "FLOTA'' Elbląg rozegrano kolejne zawody strzeleckie w konkurencjach: Kpn, Ppn, Psp i Pcz. W imprezie brali udział zawodnicy z kilku klubów z Województw: Pomorskiego i Warmińsko - Mazurskiego. Gośćmi na zawodach byli: wdowa, po Zygmuncie Bogdziewiczu, pani Henryka Bogdziewicz oraz medalista olimpijski pan Jerzy Greszkiewicz a także przyjaciele naszego Klubu. Zawody rozegrano przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności w okresie pandemii . Zawody zostały sfinansowane przez klub WKS "FLOTA'' Elbląg.


                                OBSADA SĘDZIOWSKA

Sędzia Główny:   DOMERACKI  Jerzy             S.kl.  I   
Sędzia    25m   :   PANKIEWICZ  Władysław   S.kl.  I   
Sędzia    10m   :   GRESZKIEWICZ  Jerzy       S.kl.  I
Sędzia    RTS   :   LEWANDOWSKI  Piotr        S.kl. II
Stażysta            :   DOBROWOLSKI  Krzysztof
Stażysta            :   BORAWSKI  Maciej
Stażysta            :   STANISZEWSKI  Paweł
Stażysta            :   GÓRNA  Sandra

                                           REZULTATY

                                 Medaliści poszczególnych konkurencji:

Kpn   1.  GABIS  Wiktoria  --                        Złoty                   WKS "FLOTA'' Elbląg
           2.  STALMIRSKI  Mateusz  --            Srebrny              WKS "FLOTA'' Elbląg
           3.  SKOP  Mateusz  --                           Brązowy             WKS "FLOTA'' Elbląg

Ppn    1.  KRAKOWSKI  Wojciech  --          Złoty                   Gwardia  Olsztyn
           2.  BOGDAN  Kamil  --                        Srebrny              LOK Senior  Gdańsk
           3.  JASUTOWICZ  Andrzej  --           Brązowy             Gwardia  Olsztyn

Psp     1.  GABIS  Wiktoria   --                       Złoty                   WKS "FLOTA'' Elbląg
           2.  JABŁOŃSKI  Adam  --                   Srebrny              Colt  Łódź
           3.  ZAPOLNIK  Artur  --                     Brązowy             LOK Senior  Gdańsk

Pcz     1.  BILON  Piotr  --                               Złoty                   LOK Senior  Gdańsk
           2.  JABŁOŃSKI  Adam  --                   Srebrny              Colt  Łódź
           3.  JASUTOWICZ  Andrzej  --            Brązowy             Gwardia  Olsztyn

Psp     1.  ŁUKOWICZ  Henryk  --                 Złoty                  LOK Senior  Gdańsk
obur.  2.   ZIMNY  Piotr  --                              Srebrny             LOK Senior  Gdańsk
           3.  BILON  Piotr  --                                Brązowy            LOK Senior  Gdańsk

Ppn    1.  GABIS  Wiktoria  --                          Złoty                  WKS "FLOTA" Elbląg
  K      2.  GABIS  Izabela  --                             Srebrny             WKS "FLOTA" Elbląg
           3.  GÓRNA  Sandra  --                           Brązowy            WKS "FLOTA" Elbląg

Kpn    1.  WIECZORKOWSKA  Maja           Złoty                   WKS "FLOTA" Elbląg
dzieci  2.  STANISZEWSKI  Paweł                 Srebrny              WKS "FLOTA" Elbląg

               Puchar Zygmunta BOGDZIWICZA  wygrała

GABIS Wiktoria wynikami : Kpn - 396,1/ Psp - 184/Ppn - 349

Rezultaty  Kpn - 40 open:

1.  GABIS  Wiktoria --                        2003    Flota El.         98,2/100,5/99,5/97,5      --  396,1 pkt.
2.  STALMIRSKI  Mateusz --            2004          ''                97,1/99,1/97,1/97,8        --  391,1 pkt.
3.  SKOP  Mateusz  --                          2000          ''                92,8/99,9/91,8/93,1        --  377,6 pkt.
4.  PIENIĄŻEK  Michał  --                 2000          ''                90,8/89,6/94,9/88,3        --  363,6 pkt.
5.  GRESZKIEWICZ  Jerzy --           1950   GKS flota        81,2/79,3/78,9/82,1        --  321,5 pkt.
6.  SAMOL  Dariusz  --                       1969   Perkun Mi.      74,0/85,0/73,0/69,0        --  301,0 pkt.
7.  SZADKOWSKI  Andrzej --          1976  Tarcza Star.      60,3/71,8/62,3/69,1        --  263,5 pkt.
8.  CEJROWSKI  Daniel  --               1980   Perkun Mi.      67,0/68,8/60,2/64,3        --  260,3 pkt
X  WIECZORKOWSKA  Maja  --    2010     Flota El.        80,1/81,8                        --  161,9 pkt.

Rezultaty  Kpn dzieci - 20 podpórka stojąc:

1.  WIECZORKOWSKA  Maja  --    2010     Flota El         91,4/93,8                         --  185,2 pkt.
2.  STANISZEWSKI  Paweł  --          2006     Flota El          57,7/54,5                         --  112,2 pkt.

Rezultaty  Ppn - 40 M :

1.  KRAKOWSKI  Wojciech  --          1962  Gwardia Olsztyn         91/91/93/93         --  368 pkt.
2.  BOGDAN  Kamil  --                        1976  LOK Senior Gd.         85/89/94/89          --  357 pkt.
3.  JASUTOWICZ  Andrzej  --           1961  Gwardia Olsztyn         98/91/88/88         --  356 pkt.
4.  SZADKOWSKI  Andrzej  --          1976  Tarcza Starogard         83/88/92/91         --  354 pkt.
5.  ŚCIBOR  Łukasz  --                        1978  LOK Senior  Gd.          89/89/86/88         --  352 pkt.
6.  GABIS  Michał  --                            1980      Flota  El                    88/87/86/90         --  351 pkt.
7.  PIETRZAK  Maciej  --                    2005      Flota  El                    91/87/84/87         --  349 pkt.
8.  ZAPOLNIK  Artur  --                     1962  LOK Senior Gd.          89/88/86/86          --  349 pkt.
9.  JABŁOŃSKI  Adam  --                   1967  Colt  Łódź                    88/89/86/85          --  348 pkt.
10.  FIDALA  Marcin  --                       1991  Lider Amikus Lęb.     78/89/86/90          --  343 pkt.
11.  GRESZKIEWICZ  Jerzy  --          1950   GKS Flota Gdynia     80/84/79/85          --  328 pkt.
12.  SAMOL  Dariusz  --                       1969  Perkun  Miszewko      77/77/91/81           --  326 pkt.
13.  BORAWSKI  Krzysztof  --             1973       Flota  El                  75/86/77/76          --  314 pkt.
14.  SKOP  Mateusz  --                           2000       Flota  El                  73/83/78/79          --  313 pkt.
15.  BRYŁA  Andrzej  --                        1968   LOK Senior Gd.         71/86/74/77          --  308 pkt.
16.  CEJROWSKI  Daniel  --                1980  Perkun  Miszewko      77/90/73/86           --  306 pkt.
17.  WASILEWSKI  Kacper  --             2007        Flota  El                 64/79/66/68           --  277 pkt. 

Rezultaty  Ppn - 40 K :

1.  GABIS  Wiktoria  --                          2003         Flota  El              89/90/88/87           --  354 pkt.
2.  GABIS  Izabela  --                             1984         Flota  El              71/76/72/74           --  293 pkt.
3.  GÓRNA  Sandra  --                           2003         Flota  El              79/67/66/64           --  276 pkt.

Rezultaty  Psp - 20 oburącz M :

1.  ŁUKOWICZ  Henryk  --                 1962  LOK Senior Gd.        92/93                     --  185 pkt.
2.  ZIMNY  Piotr  --                               1964  LOK Senior Gd.        84/88                     --  172 pkt.
3.  BILON  Piotr  --                                1977  LOK Senior Gd.        85/87                     --  172 pkt. 
4.  PANKIEWICZ  Sławomir  --           1951        Obuchowo            69/76                     --  145 pkt.  

Rezultaty  Psp - 20  open :

1.  GABIS  Wiktoria  --                           2003         Flota  El              92/92                     -- 184 pkt.
2.  JABŁOŃSKI  Adam  --                     1967     Colt  Łódź               91/91                     -- 182 pkt.
3.  ZAPOLNIK  Artur  --                       1962  LOK Senior Gd.        92/90                     -- 182 pkt.
4.  KRAKOWSKI  Wojciech  --             1962  Gwardia Olsztyn       90/90                     -- 180 pkt.
5.  SZADKOWSKI  Andrzej  --             1976  Tarcza Starogard      92/88                     -- 180 pkt.
6.  JASUTOWICZ  Andrzej  --              1961  Gwardia Olsztyn       88/90                     -- 178 pkt.
7.  ŚCIBOR  Łukasz  --                           1978  LOK Senior Gd.        89/89                     -- 178 pkt.
8.  BOGDAN  Kamil  --                          1976   LOK Senior Gd.       86/88                     -- 174 pkt.
9.  FIDALA  Marcin  --                           1991  Lider Amikus Lem.  85/88                     -- 173 pkt.
10.  MUSIAŁ  Marcin  --                        1987          Flota  El             86/84                     -- 170 pkt.
11.  BRYŁA  Andrzej --                          1968  LOK Senior Gd.       83/86                     -- 169 pkt.
12.  GABIS  Michał  --                            1980          Flota  El             86/81                     -- 167 pkt.
13.  SAMOL  Dariusz  --                         1969  Perkun Miszewko    78/83                      -- 161 pkt.
14.  KRZYKOWSKI  Kamil  --              1987          Flota  El            76/83                      -- 159 pkt.
15.  CEJROWSKI  DANIEL  --             1980  Perkun Miszewko     72/84                     -- 156 pkt.
16.  DUDZIŃSKI  Marcin  --                 1973           Flota  El             73/80                     -- 153 pkt.
17.  BORAWSKI  Krzysztof  --              1973           Flota  El             71/81                    -- 152 pkt.
18.  WASILEWSKI  Wojciech  --          1971           Flota  El             60/78                    -- 138 pkt.
19.  GABIS  Izabela --                            1984            Flota  El            65/69                    -- 134 pkt.
20.  PANKIEWICZ  Władysław  --       1948           Flota  El            63/67                     -- 130 pkt.
21.  PANKIEWICZ  Sławomir  --         1951        Obuchowo            66/62                    -- 128 pkt.

Rezultaty  Pcz - 20  open :

1.  BILON  Piotr  --                                1977  LOK Senior Gd.        87/96                   -- 183 pkt.
2.  JABŁOŃSKI  Adam  --                    1967  Colt  Łódź                  90/90                   -- 180 pkt.
3.  JASUTOWICZ  Andrzej  --             1961  Gwardia Olsztyn       92/88                   -- 180 pkt.
4.  ŁUKOWICZ  Henryk  --                  1962  LOK Senior Gd.        90/89                   -- 179 pkt.
5.  ZAPOLNIK  Artur  --                       1962  LOK Senior Gd.        91/88                   -- 179 pkt.
6.  BOGDAN  Kamil  --                          1976  LOK Senior Gd.        87/90                   -- 177 pkt.
7.  ŚCIBOR  Łukasz  --                          1978  LOK Senior Gd.        90/87                   -- 177 pkt.
8.  SZADKOWSKI  Andrzej  --            1976  Tarcza Starogard       81/90                   -- 171 pkt.
9.  KRAKOWSKI  Wojciech  --            1962  Gwardia Olsztyn       86/83                    -- 169 pkt.
10.  CEJROWSKI  Daniel  --                1980  Perkun Miszewko      79/86                   -- 165 pkt.
11.  BORAWSKI  Krzysztof  --             1973           Flota  El             76/87                   -- 163 pkt.
12.  BRYŁA  Andrzej  --                        1968  LOK Senior Gd.        81/75                   -- 165 pkt.
13.  SAMOL  Dariusz  --                        1969  Perkun Miszewko     75/73                   -- 148 pkt.
14.  PANKIEWICZ  Sławomir  --         1951         Obuchowo          60/82                    -- 142 pkt.
15.  WASILEWSKI  Wojciech  --          1971           Flota  El            54/83                    -- 137 pkt.
16.  PANKIEWICZ  Władysław  --       1948           Flota  El            56/75                    -- 131 pkt.
17.  GABIS  Michał  --                            1980           Flota  El            60/63                    -- 123 pkt.
18.  KRZYKOWSKI  Kamil  --             1987           Flota  El            68/51                    -- 119 pkt.
19.  DUDZIŃSKI  Marcin  --                 1973           Flota  El            55/63                    -- 118 pkt.
20.  GABIS  Izabela                                1984           Flota  El            56/60                    -- 116 pkt.
21.  ROMAŃCZUK  Maksymilian                 Strzelający inaczej    14/32                    --   46 pkt.
22.  CYMANOWSKI   Tomasz                       Strzelający inaczej     21/15                   --   36 pkt.

                                       FOTORELACJA:


 Zapraszamy na kolejne zawody strzeleckie

            Puchar Prezydenta Miasta Elbląga
                     WKS "FLOTA" Elbląg
                      Regulamin za kilka dni
                              Pozdrawiamy

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza