poniedziałek, 16 lutego 2015

Otwarte zawody strzeleckie juniorów i młodzików w Kpn , Ppn.

                                          Regulamin

1.   Cel zawodów :

           - upowszechnianie strzelectwa wśród młodzieży
           - zdrowe współzawodnictwo w strzelectwie sportowym

2.   Organizator :

           WKS ,,FLOTA'' Elbląg
            82-300 Elbląg ul. Junaków 2
            Tel.  785-463-649
            E-mail : strzelnica.wks.elblag@wp.pl
            www.strzelwksel.pl

3.    Termin i miejsce :

            - 21.02.2015r.  godz.  11.00
            - Strzelnica pneumatyczna WKS ,,FLOTA'' Elbląg
            - 82-300 Elbląg  ul. Junaków 2

4.     Program zawodów :

        a. Pistolet pneumatyczny ( Ppn ) cal. 4,5 do 17J.
             - czas przygotowawczy i strzały próbne bez ograniczenia - czas 10 min.
             - 30 strzałów ocenianych ( po 2 do jednej tarczy ) - czas 30 min.
             - tarcze wyczynowe do strzelania z Ppn.
             - odległość  10 m  - stojąc
         b. Karabin pneumatyczny ( Kpn ) cal. 4,5 do  17J.
             - czas przygotowawczy i strzały próbne bez ograniczenia - czas  10 min.
             - 30 strzałów ocenianych ( po 3 do jednej tarczy ) - czas 30 min.
             - tarcze wyczynowe do strzelania z Kpn
             - odległość  10 m  - stojąc

5.      Uczestnictwo :

          W zawodach mogą brać członkowie klubów strzeleckich ( junior , młodzik ) , oraz sympatycy
           strzelectwa pneumatycznego ( junior , młodzik ) . Serdecznie zapraszamy elbląskie szkoły.

6.       Punktacja :

               - w zawodach będzie prowadzona punktacja indywidualna.
               - zasada obliczania wyników w/g przepisów PZSS .

7.       Zgłoszenia :

                - zgłoszenia do dnia 20.02.2015r. lub w dniu zawodów do godz. 10.30
                - tel.785-463-649  e-mail  domeracki.jerzy@gmail.com

8.        Koszt zawodów :

                 - koszt organizacji zawodów pokrywa Prezes klubu Jerzy Domeracki i WKS,,FLOTA'' Elbląg.

9         Nagrody :

                  - I  -  III miejsca  medale
                  - IV -  VI  dyplomy
                  - każdy uczestnik zawodów otrzyma naklejkę z logo WKS,, FLOTA '' Elbląg.

10.       Sprawy różne :

                   - w sprawach spornych ostateczną decyzję podejmuje sędzia główny.
                   - zawodnicy strzelają z własnej broni i amunicji.
                   - w skrajnych przypadkach udostępniony będzie sprzęt zastępczy.

11.      Uwagi !!!

Każdy z uczestników zawodów zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem strzelnicy.

                                                                            WKS,, FLOTA '' Elbląg  

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza