Zarząd

Zarząd Klubu WKS "FLOTA" Elbląg
Prezes Zarządu Klubu Jerzy Domeracki

Zastępca Prezesa Zarządu Klubu - Piotr Lewandowski
Skarbnik Zarządu Klubu               - Michał Gabis
Sekretarz Zarządu Klubu             - Tomasz Domeracki

Komisja Rewizyjna
Przewodnicząca - Halina Majkowska
Członek              - Emilia Domeracka
Członek              - Joanna Piechocka
Członek              -  Izabela Gabis