Liga Szkolna

Zarząd Klubu WKS FLOTA Elbląg zaprasza elbląskie szkoły do przystąpienia, jako członkowie wspierający do stowarzyszenia WKS FLOTA Elbląg.

Zasady przystąpienia określa Statut Stowarzyszenia.

Uczniowie z tych szkół będą mogli korzystać ze wszystkich ulg dotyczących indywidualnych odpłatności związanych ze strzelectwem sportowym.Regulamin
Elbląskiej Szkolnej Ligi Strzeleckiej na rok 2016

1.      Cel zawodów:
Popularyzacja i umasowienie sportu strzeleckiego wśród młodzieży szkolnej miasta Elbląga, która reprezentowałaby nasze miasto na zawodach wojewódzkich oraz ogólnopolskich.
2.      Bezpośrednim organizatorem jest stowarzyszenie(klub sportowy) WKS „ FLOTA’’ Elbląg.
3.      Termin i miejsce:
Zawody strzeleckie w ramach Ligi zostaną przeprowadzone systemem 3 rundy w ciągu roku szkolnego 2016  Szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne
I.       runda 16.04.2016
II.    runda 23.04.2015                          
III. runda 30.04.2015                          
    

Zawody odbywać się będą każdorazowo na strzelnicy WKS „ FLOTA’’ Elbląg mieszczącej się w Elblągu przy ul. Junaków 2.. Uczestniczące zespoły strzelają w wyznaczonych godzinach. Rozpoczęcie zawodów zawsze o godzinie 10:00.
Uroczyste zakończenie zawodów i wręczenie nagród na terenie strzelnicy WKS „FLOTA’’ Elbląg. Termin zakończenia zawodów w roku 2016 zostanie podany w terminie późniejszym.
4.      Uczestnictwo:
W ESLS biorą udział uczniowie szkół miasta Elbląg. Zawodnik legitymuje się legitymacją szkolną stwierdzającą tożsamość
i przynależność do danej szkoły, którą reprezentuje. Zgłoszenia pisemne  przyjmowane do 16 marca 2016 r. Do godz. 17:00 na strzelnicy WKS „ FLOTA’’ Elbląg. Tel . 785-463-649
5.      Warunki strzelania:
-         Karabinek pneumatyczny  HANEL  312
-         Postawa strzelecka stojąc
-         Odległość 10 m
-         Tarcza pierścieniowa TS-2
-         Strzały próbne – 5
-         Strzały oceniane 20 ( po 4 strzały do tarczy )
-         Czas strzelania 25 min., łącznie ze strzałami próbnymi
-         Amunicja –  „ Diabolo” kal. 4,5 mm
-         Skład zespołu 3 ( trzy ) osoby
         Dla zawodników zespołów uczestniczących w zawodach broń i amunicja   
         zabezpiecza organizator.
       
6.  Zgłoszony zespół może dysponować zawodnikami rezerwowymi. Jeżeli
        wyznaczony zawodnik nie zjawi się na stanowisku strzeleckim, traci prawo
        do kwalifikacji indywidualnej w dniu rozgrywania zawodów.
7.  Maksymalna ilość zespołów z każdej szkoły 3 (trzy )
8.  Klasyfikacja:
Prowadzona będzie klasyfikacja indywidualna oddzielenie dla dziewcząt
i chłopców oraz klasyfikacja zespołowa oddzielenie dla szkół gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych.

       A) na ocenę klasyfikacji indywidualnej składa się suma uzyskanych punktów                z poszczególnych rund a przy ustaleniu kolejności brane będzie pod uwagę:
-         największy wynik z ostatniej 20-to strzałowej serii
-         największa ilość dziesiątek, dziewiątek, ósemek itd.
-         największa ilość dziesiątek centralnych

B) ustalenie miejsca w klasyfikacji zespołowej odbywać się będzie przez zsumowanie wyników wszystkich członków zespołu uczestniczących w poszczególnych rundach. Przy równej ilości punktów uzyskanych przez zespół o ustalenie kolejności zajętego miejsca decydować będzie postępowanie jak w poz. 8 pkt. A

9. Nagrody.
W klasyfikacji indywidualnej za I ÷ III miejsce medale,   I ÷ VI miejsce  dyplomy, w klasyfikacji zespołowej za I ÷ III miejsce puchary do miejsca VI dyplomy. Również każdy zawodnik otrzyma naklejkę z logo WKS „ FLOTA’’ Elbląg
W miarę możliwości przewidywane są nagrody rzeczowe dla najlepszych zawodników.


10.      Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w zespołach Szkolnej Ligi Strzeleckiej jest wpłacenie tzw. „ startowego” w wysokości 40 zł / słownie czterdzieści złotych / od uczestniczącego zespołu na adres: 82 – 300 Elbląg ul. Junaków 2 lub w dniu rozpoczęcia pierwszej rundy zawodów

11.       W dniu 16 . 03 . 2016r. o godz.16.00 w siedzibie:
            WKS „FLOTA’’ Elbląg, ul. Junaków 2 odbędzie się spotkanie organizacyjne z                                                                                  opiekunami zespołów zgłoszonych do uczestnictwa w zawodach, celem rozlosowania kolejności strzelania dla poszczególnych zespołów.
 12.    Zawody strzeleckie Ligi Szkolnej obsługiwać będą sędziowie PZSS                                                                
    wyznaczeni przez organizatora.

 13.       Zawodnik zgłoszony już raz do wyznaczonego zespołu, nie ma prawa jego
    zmiany w przypadku, kiedy w imprezie uczestniczy więcej niż jeden
    zespół z tej samej szkoły.
    Każdy uczestniczący zespół musi mieć swego kierownika, który jest  
    bezpośrednio odpowiedzialny za utrzymanie dyscypliny.
    Kierownikiem może być wyznaczony z zespołu zawodnik. Każdy    
    kierownik zespołu ma prawo wyrażenia protestu co do warunków  
    odbywających się zawodów, decyzji lub podjętego działania, słownie – do
    Sędziego  Stanowiskowego,  Sędziego Głównego     lub     Kierownika
    Zawodów.
    Przydział stanowisk strzeleckich i kolejność strzelania,  odbywać się będzie 
    drogą losowania.
    Organizator zawodów zastrzega sobie prawo interpretacji  niniejszego
    regulaminu   i   dokonania   ewentualnych   zmian   programowych 
    i organizacyjnych.

Regulamin został opracowany na podstawie specjalnych Przepisów Technicznych PZSS z przystosowaniem do realiów organizatora.

Informacji dotyczących zawodów udzielają:
      
           Domeracki Jerzy Tel. 785-463-649                                                                              
                                                                                            


Serdecznie zapraszamy do udziału w zawodach !!!
                   www.strzelwksel.pl

                                                                                         WKS,, FLOTA” Elbląg

                                                     Szkolna liga strzelecka          Elbląg dnia …………………
                                                                               Rok  2016                                               
Pieczęć szkoły                                                       

                                                        KARTA UCZESTNICTWA

                                                                            
 Lp.
  Imię zawodnika
 Nazwisko zawodnika
 Data  urodzenia
    Numer   legitymacji
       Nazwa i adres szkoły    

  1


   Szkoła

Ponad gimnazjalna 
  2
  3
 
  1


Gimnazjum

  2
  3
 

Dane personalne opiekuna:
 - imię i nazwisko.......................................                                                                                                  
 - podpis.....................................................                                                   
 - telefon kontaktowy...............................                                                                    Dyrektor Szkoły
                                                                                                                                         
                                                                                                                                     ..............................       


                                           

                                   

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza