wtorek, 17 marca 2015

Otwarte zawody strzeleckie z Pdw - 21.03.2015

                                                 
Regulamin zawodów .

1.    Cel zawodów :

       - upowszechnianie strzelectwa sportowego
       - współzawodnictwo w konkurencji --  Pdw .

2.    Organizator :

       - WKS ,,FLOTA" Elbląg
       - 82-300 Elbląg ul.Junaków 2.
       - tel. 785-463-649
       - E-mail: strzelnica.wks.elblag@wp.pl
       - www.strzelwksel.pl

3.    Termin i miejsce :

       21.03.2015r. godz. 10.30
       Strzelnica kulowa WKS,,FLOTA"Elbląg
       82-300 Elbląg ul Junaków 2

4.     Program zawodów :

        Pistolet dowolny ( Pdw ) cal. o,22''  ( 5,6 LR )

        - strzały próbne bez ograniczeń w czasie -- 10 min.
        - strzały oceniane 20 ( po 10 do każdej tarczy ) w czasie -- 25min.
        - tarcza TS- 4.
        - odległość 25 m.
        - postawa stojąc - strzelanie wyczynowe lub oburącz.

5.     Uczestnictwo :

        W zawodach mogą brać udział członkowie innych klubów oraz wszyscy chętni.
        Wpisowe na zawody wynosi 20 PLN.
        Z opłaty zwolnieni są członkowie WKS,,FLOTA" Elbląg.

6.      Punktacja :

         - indywidualna - w/g przepisów PZSS.

7.      Zgłoszenia :

         - do godziny  10,00 w dniu zawodów lub telefonicznie 785-463-649.

8.      Koszt organizacji zawodów :

         pokrywa w całości WKS,,FLOTA"Elbląg oraz prezes klub Jerzy Domeracki.

9.      Nagrody :

         - I - III  miejsca   medale
         -IV - VI miejsca  dyplomy

10.    Sprawy różne :

          - w sprawach spornych ostateczną decyzję podejmuje sędzia główny.
          - zawodnicy strzelają z własnej broni i amunicji.
          - w skrajnych przypadkach udostępniony będzie sprzęt zastępczy

11.    Uwagi końcowe :

        Każdy z uczestników zawodów zobowiązany jest do zapoznania się

        z regulaminem strzelnicy oraz dokonania wpisu do książki pobytu

                                                na strzelnicy.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza