poniedziałek, 4 kwietnia 2016

Otwarte zawody strzeleckie z pistoletu i rewolweru 9-10.04.2016.


REGULAMIN
      1.    Cel  zawodów :
             - propagowanie strzelectwa sportowego
             - upowszechnienie wśród młodzieży i dorosłych
             - współzawodnictwo w rożnych konkurencjach strzeleckich
             
       2.     Organizator :
             
Wielosekcyjny Klub Sportowy ,,FLOTA'' Elbląg lic. LK 204/2013
              Adres: 83-300 Elbląg, ul. Junaków 2
              Tel. 785-463-649
              E-mail:  strzelnica.wks.elblag@wp.pl    
              www.strzelwks.pl
       3.      Termin i miejsce :
                -      9-10.04.2016 r.  godz.  10.30
                -      Strzelnica WKS ,,FLOTA'' Elbląg
                -      82-300 Elbląg ul. Junaków 2
       4.       Program zawodów:
                a. Pistolet dowolny ( Pdw – 20) cal. 0,22'' ( 5,6 LR)

                          - 5 strzałów próbnych , czas 5 min.
                          - 20 strzałów ocenianych (po 10 strz. do każdej tarczy - czas 10 min.)
                          -  tarcza TS – 4
                          -  odległość  25 m.
                          -  postawa stojąc – strzelanie wyczynowe;
     
                 b. Rewolwer sportowy (Rew – 12) cal. 0,22'' ( 5,6 LR )

                           - 6 strzałów próbnych, czas 5 min.
                           - 12 strzałów ocenianych (do 1 tarczy – czas 12 min.)
                           -  tarcza TS – 4
                           -  odległość  25 m.
                           -  postawa stojąc – strzelanie wyczynowe.

     c. Pistolet sportowy (Psp – 3 x 10) cal. 0,22” (5,6 LR)

                          - 5 strzałów próbnych , czas 5 min.
                          - 30 strzałów ocenianych –
         (po 10 strz. do tarczy - czas 150 sek. 20 sek. 10 sek.)
                          -  tarcza TS – 4
                          -  odległość  25 m.
                          -  postawa stojąc – strzelanie wyczynowe.

        5.        Uczestnictwo :
                  W zawodach mogą brać udział członkowie klubów strzeleckich oraz sympatycy strzelectwa sportowego. Każdy uczestnik może startować we wszystkich konkurencjach. Wpisowe na zawody wynosi 10 PLN od konkurencji. Członkowie klubu macierzystego zwolnieni są z opłaty startowej.
        6.         Punktacja :
                    - w zawodach będzie prowadzona klasyfikacja indywidualna
                    - zasady obliczania wyników w/g przepisów PZSS.
        7.         Zgłoszenia :
                     - Zgłoszenia do godziny 10.00 w dniu zawodów.
                     - 82-300 Elbląg ul. Junaków 2
         8.         Koszt zawodów :
                     - koszty organizacji zawodów pokrywa organizator.
         9.          Nagrody :
                      - każdy z uczestników  otrzyma naklejkę z logo WKS ,,FLOTA'' Elbląg,
                          - 1-3 miejsce w każdej konkurencji medale.
         10.        Sprawy różne :
                       - w sprawach spornych ostateczną decyzję podejmuje sędzia główny,
                       - zawodnicy strzelają z własnej broni i amunicji,
                       - w skrajnych przypadkach udostępniony będzie sprzęt zastępczy .
          11.        Uwagi !!!
                       Każdy z uczestników zawodów zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem strzelnicy oraz dokonania wpisu do książki pobytu na strzelnicy.

                                                                    WKS ,,FLOTA" Elbląg

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza