piątek, 19 października 2018

Walne - Sprawozdawcze zebranie członków klubu WKS ,,FLOTA'' Elbląg

               
Witam wszystkich członków naszego klubu !!!

       W dniu 28.10.2018. odbędzie się Walne zebranie klubu

                                 WKS ,,FLOTA'' Elbląg

                                      GODZINA   10.00

                                     Porządek zebrania:

1. Przyjęcie porządku obrad 
2. Sprawozdanie z działalności klubu za 2013 - 2018
3. Udzielenie absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej
4. Wybór nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej
5. Przedstawienie zamierzeń na kolejne lata
6. Przedstawienie osiągnięć klubu
7. Wolne wnioski
8. Dyskusja
9. Zamknięcie obrad

                                               


Zarząd WKS ,,FLOTA'' Elbląg


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza