środa, 4 marca 2020

4 Memoriał im. Zygmunta Bogdziewicza w strzelectwie sportowym.

                        
4 – MEMORIAŁ   
              Im. Zygmunta BOGDZIEWICZA
                      Psp , Pcz , Kpn , Ppn
                               Kobiety i Mężczyżni
                     21 – 22.03.2020
            REGULAMIN  ZAWODÓW
1.     Cel  zawodów :
o   Propagowanie  strzelectwa  sportowego
o   Upowszechnianie  strzelectwa  wśród  dzieci , młodzieży  i  dorosłych
o   Współzawodnictwo  w  różnych  konkurencjach  strzeleckich
2.      Organizator  zawodów :
o   Wielosekcyjny  Klub  Sportowy  ,, FLOTA ‘’ Elbląg  Polska
o   82-300 Elbląg ul. Junaków  2
o   Tel.  785-463-649
  3.        Termin  i miejsce:
o   W dniach 21 – 22.03.2020 r.  godzina  10.00
o   Strzelnice  WKS ,, FLOTA ‘’ Elbląg
o   82 – 300 Elbląg  ul. Junaków  2
o   Mapka  dojazdu  na stronie  www.strzelwksel.pl  ( w zakładce  kontakt )
   4.        Program  zawodów :
a.       Pistolet  sportowy  ( Psp – 20 ) – cal. 0,22’’  LR ( 5,6 )
o   Czas  przygotowawczy  i  strzały  próbne  - 10 minut .
o   20  strzałów ocenianych  ( po 10 do każdej  tarczy ) czas 2 x 10 minut .
o   Tarcze  do  Psp .
o   Odległość  25 m .
o   Strzelanie  wyczynowe  lub oburącz ( osobna  klasyfikacja )

b.      Pistolet  centralnego  zapłonu  ( Pcz – 20 )

o   Jak w punkcie a.


c.       Pistolet  pneumatyczny  ( Ppn – 40 ) – cal. 4,5
o   Czas  przygotowawczy  i  strzały  próbne  - 15  minut.
o   40  strzałów  ocenianych  ( po 4 do każdej  tarczy ) czas 50 minut.
o   Tarcze  Ppn.
o   Odległość  10 m.

d.       Karabin  pneumatyczny  ( Kpn – 40 ) – cal. 4,5

o   Czas  przygotowawczy  i  strzały  próbne  - 15  minut.
o   40  strzałów  ocenianych  ( po 1 do każdej  tarczy ) czas 55 minut.
o   Tarcze  Kpn.
o   Odległość  10 m
           c.      Karabin  pneumatyczny  dzieci  ( Kpn – 20 z podpórką ) – cal. 4,5
o   Czas  przygotowawczy  i  strzały  próbne  - 15 minut.
o   20  strzałów  ocenianych  ( po 4 do każdej  tarczy ) czas 20 minut.
o   Tarcze  Kpn.
o   Odległość  10 m  z podpurką
5.      Uczestnictwo :
W zawodach  mogą  brać  udział  członkowie  klubów  strzeleckich  oraz  sympatycy  strzelectwa  sportowego  posiadający  licencję zawodniczą  PZSS ( nie dotyczy dzieci ).  Kobiety  i Mężczyżni   w każdym  wieku.
6.       Klasyfikacja :
·        W zawodach  będzie  prowadzona  klasyfikacja  indywidualna.
·        Obliczanie  wyników  w/g  przepisów  PZSS  za pomocą  urządzeń  elektronicznych
7.        Nagrody :
·        1 – 3  miejsce  medale  i  puchary
·        4-6  dyplomy  i  nagrody
·        Puchar  Zygmunta  BOGDZIEWICZA  otrzyma zawodnik , który osiągnie  najwyższe  wyniki  w  dowolnych  3 ( trzech ) konkurencjach.

Zgłoszenia :

·         Zgłoszenia  imienne  do  godziny  24.00  17.03.2020 r.  na adres e-mail  ze wskazaniem konkurencji.  Tel.  785-463-649

Koszt  uczestnictwa :

·        Opłata  startowa  15 pln za  jedną  lub 30 pln  za  dowolne  3  konkurencje.
·        Z  opłaty startowej  zwolnione  są  kobiety  i  młodzież  do 18 roku  życia.
·        Koszty  związane z organizacją  zawodów  pokrywa  organizator.

Sprawy  różne :

·         Każdy  uczestnik  zawodów  zobowiązany  jest  do zapoznania  się  z  regulaminem  strzelnicy  oraz  dokonania  wpisu  do  książki  pobytu  na  strzelnicy.
·         W  sprawach  spornych  ostateczną  decyzję  podejmuje  sędzia  główny.
·         Zawodnicy  strzelają  z  własnej  broni  i  amunicji.
·         Organizator  zastrzega  sobie  prawo do  zmian  w  regulaminie  zawodów.

WKS "FLOTA" Elbląg
SERDECZNIE  ZAPRASZAMY          

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza