Dokumenty

WZÓR LEGITYMACJI:

WZÓR DEKLARACJI CZŁONKOWSKIEJ:
Konto Klubu:
Bank BGŻ o/Elbląg
92 2030 0045 1110 0000 0282 9200